Kolbian Amateur Radio Activities

SP3RN
Memorial Station
Operating until 10 April 2019
QSL via SP7PL

Wywiady - Interviews on Radio Niepokalanów

Wywiady w Radiu Niepokalanów
Pani Malwina Szymańska rozmawiała z Henrykiem SP9JPA i operatorami SN75RN pracującymi z budynku Radia. Kliknij poniżej: 

http://88.199.169.237/wiadomosci/urodziny_03.MP3

Interviews on Radio Niepokalanów
Ms. Malwina Szymańska talked to Henry SP9JPA on the phone and the operators of SN75RN working from the RN premises. Click below:
http://88.199.169.237/Malwina/krotkofalowcy.MP3
http://88.199.169.237/wiadomosci/urodziny_03.MP3