Kolbian Amateur Radio Activities

SP3RN
Memorial Station
Operating until 10 April 2019
QSL via SP7PL

Biuletyn Prasowy 01.01.2014

Niepokalanów, 1 stycznia 2014 r.
BIULETYN PRASOWY
Kontakt:
Jurek SP5SSB: sp5ssb@wp.pl
Radio Niepokalanów: http://www.radioniepokalanow.pl
120. rocznica urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbego (SP3RN)
75. rocznica powstania Radia Niepokalanów
Aktywność krótkofalowców
08.01-14.08.2014
O. Maksymilian i Radio Niepokalanów
Polscy i zagraniczni krótkofalowcy pragną uczcić rocznicę urodzin Św. Maksymiliana (8 stycznia 1894 r.), którego wybrali sobie na Patrona. Chociaż istnienie Świętego zakończyło się piętnem męczeńskiej śmierci w niezwykłych okolicznościach, to dziś chcemy wyrazić radość z Jego urodzin i Jego dzieła w postaci stworzenia podwalin pierwszej rozgłośni katolickiej, Radia Niepokalanów, oraz docenienia znaczenia radioamatorów-krótkofalowców.
O. Maksymilian głosił wiarę i wartości ludzkie za pomocą słowa pisanego na masową skalę i w tym celu stworzył wielkie wydawnictwo prasowe i książkowe. Kiedy jednak w Japonii zapoznał się z istotą rozgłośni radiowych (1930), uznał radio za nowe medium i nowy środek przekazu społecznego, który posługiwał się żywym słowem mówionym i mógł dotrzeć do tych osób, które nie były wówczas w stanie korzystać z publikacji drukowanych. O. Maksymilian uruchomił stację radiową na krótkich falach w swoim klasztorze w Japonii w 1938 r.
Pierwsza rozgłośnia w Polsce – Polskie Radio – rozpoczęła pracę w 1926 r. O. Maksymilian dwukrotnie przemawiał w Polskim Radiu (08.12.1937 i 02.02.1938), ale myślał o założeniu własnej rozgłośni w Polsce. W owym czasie władze państwowe nie były skłonne wydawać pozwoleń na pracę innych stacji radiofonicznych niż państwowe. By przygotować wymarzone Radio Niepokalanów do przyszłej służby, wysłał brata Mansweta Marczewskiego na kurs radia amatorskiego, prowadzony przez Warszawski Klub Krótkofalowców. Jednocześnie w Niepokalanowie zarządził zbudowanie budynku radia, anteny i samej radiostacji. Nie mogąc doczekać się na oficjalne zezwolenie, wyprosił ustną zgodę na nadawanie audycji próbnych. W ten sposób 8 grudnia 1938 r. posiadacze odbiorników usłyszeli nową stację radiową, której identyfikator spiker przeliterował w ten sposób: SP3RNStacja Polska 3 Radio Niepokalanów, czyli podobnie, jak to czynią licencjonowani krótkofalowcy, ponieważ przyjęty znak SP3RN był wówczas (i jest obecnie) typowym znakiem przyznawanym radioamatorom, a nie stacjom radiofonicznym. Jest więc oczywiste, że w Niepokalanowie były osoby, które wiedziały o ruchu amatorskim i ten amatorski znak wywoławczy został wybrany z pełną świadomością. Istnieją zresztą na to dowody w postaci cytatów z pism samego O. Maksymiliana: (08.12.1938: Stację tę [SP3RN] będzie można odnaleźć na odbiorniku poza granicą polskiego pasma amatorskiego 41,4 m w paśmie 41,1 m do 41,4 m. …Podobno jest 50 000 krótkofalowców. Jedni będą słuchali z ciekawości, inni może ze smutkiem…” 14.01.1939: „Stacja radiowa w Niepokalanowie pracowała już w dzień Niepokalanego Poczęcia i w następną niedzielę na podstawie ustnego pozwolenia. …Musieliśmy nadawanie zawiesić aż do otrzymania pozwolenia na piśmie. Przy czym charakter jej może być raczej amatorski”.)
Radio amatorskie polega na nawiązywaniu łączności dwustronnych, w odróżnieniu od stacji radiofonicznej, która rozgłasza za pomocą fal radiowych audycje odbierane przez posiadaczy odbiorników radiowych, o co właśnie starał się O. Maksymilian, ale z konieczności musiał skorzystać z amatorskiego znaku wywoławczego dla swojej rozgłośni. To również jeden z powodów, dlaczego Św. Maksymilian został wybrany na Patrona radioamatorów-krótkofalowców.
Radio Amatorskie
Od czasów wynalezienia fal elektromagnetycznych (radiowych) i radia, a więc urządzeń pozwalających na nadawanie informacji bez połączenia stacji nadawczej i odbiorczej kablem (znany był dotąd telegraf drutowy, a więc nadawanie sygnałów elektrycznych alfabetem Morse’a) wielu entuzjastów rozpoczęło budowanie nadajników, anten i odbiorników w celu porozumiewania się na odległość bezprzewodowo, za pomocą fal radiowych. Wynalazek radia (telegrafu bezprzewodowego) przypisuje się Guglielmo Marconiemu, chociaż kilku innych naukowców przyczyniło się do powstania radiokomunikacji (łączności radiowej). W pewnym okresie rozwoju radiokomunikację (telegrafię bezprzewodową, a później audycje głosowe i muzyczne) umieszczono w zakresie fal średnich i długich, natomiast fale krótkie udostępniono radioamatorom (zwanych odtąd również krótkofalowcami), uznając, że te fale są mało przydatne dla celów łączności.
Dziś radioamatorzy posiadający odpowiednie pozwolenia radiowe z niepowtarzalnymi znakami wywoławczymi mogą nawiązywać łączności w wydzielonych zakresach fal długich, średnich, krótkich i ultrakrótkich. Podstawowe emisje służące do prowadzenia dwustronnej rozmowy to fonia (przy pomocy mikrofonu), telegrafia (alfabetem Morse’a) i emisje cyfrowe (nadawanie tekstu przy pomocy komputera, modemu i radiostacji). Pozwolenia amatorskie mogą otrzymać odpowiednio przeszkolone osoby fizyczne i kluby radiowe. Dla uczczenia szczególnie doniosłych wydarzeń światowych, krajowych i lokalnych krótkofalowcy mogą uzyskać pozwolenie na stosowanie okolicznościowych znaków wywoławczych.
W 2014 r. przypadają dwie rocznice, o których polscy krótkofalowcy pragną poinformować swych kolegów na całym świecie: 120. rocznica urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbego (SP3RN) i 75. rocznica powstania Radia Niepokalanów. Z tej okazji od 8 stycznia do 14 sierpnia 2014 r. będą pracować z różnych miast następujące stacje okolicznościowe:
HF120MK (Adam SP5APU), Błonie
SN120MK (Edward SP5CGN), Błonie
SN120MMK (Klub SP5KOG), Błonie
SN0MMK (Klub SP5PEP), Warszawa
HF0RN (Jurek SP5NZA), Milanówek
SN0RN (Mariusz SQ5M), Teresin
SN75RN (Klub SP5PPA), Niepokalanów, Warszawa
3Z120SMK (Janusz SP9BRP, Henryk SP9JPA), Kraków (tylko 08.01-28.01.2014)
II2SMK (Luca IZ2SOG), Varese, Włochy (tylko 08.01-28.01.2014)
Za nawiązanie łączności (lub przeprowadzenie nasłuchów) z tymi stacjami radioamatorzy z Polski i zagranicy będą mogli otrzymać okolicznościowe Dyplomy. Każda łączność zostanie też potwierdzona kartą QSL, wysyłaną na dowód jej przeprowadzenia.
Stacja wiodąca SN75RN będzie pracować pokazowo z budynku Radia Niepokalanów w pierwszym i ostatnim dniu aktywności, tj. 8 stycznia i 14 sierpnia 2014 r. Planowana jest też praca w innych terminach, a informacje o nich będzie można uzyskać pocztą elektroniczną od Jerzego SP5SSB lub przeczytać na Blogu Henryka SP9JPA.
Wracając do historii ruchu amatorskiego należy wspomnieć, iż eksperymenty radioamatorów przyczyniły się do wynalezienia i usprawnienia nowych rodzajów łączności: telefonii komórkowej, Internetu, emisji cyfrowych i komunikatorów głosowych i tekstowych. Krótkofalowcy służą też społeczeństwu, gdy zachodzi konieczność organizowania sieci łączności kryzysowej w przypadku klęsk żywiołowych.
Oprócz nawiązywania tradycyjnych, dwustronnych rozmów radiowych krótkofalowcy specjalizują się np. w prowadzeniu łączności dalekosiężnych z odległymi krajami i wyspami (sport DX-owy), radiopelengacji amatorskiej (radioorientacji), zawodach radiowych, telewizji amatorskiej czy łączności przez przemienniki naziemne i satelitarne. Organizują też sesje łączności z astronautami przebywającymi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) dla uczniów w szkołach, w których działają kluby krótkofalowców. Tego rodzaju imprezy mają walor edukacji, politechnizacji i nauki języków obcych.
Szczegółowe informacje można uzyskać od osób, których imiona i adresy podano w nagłówku Biuletynu.
Henryk SP9JPA