Kolbian Amateur Radio Activities

SP3RN
Memorial Station
Operating until 10 April 2019
QSL via SP7PL

120. rocznica urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbego (SP3RN)

120. rocznica urodzin
Św. Maksymiliana Marii Kolbego (SP3RN)
75. rocznica powstania
Radia Niepokalanów
O. Maksymilian był entuzjastą mediów, szczególnie radia. Zapoznał się z radiem i założył własną stację na misji w Japonii. Pragnął założyć rozgłośnię radiową w Klasztorze w Niepokalanowie, gdzie zarządził zbudowanie budynku radia i urządzeń nadawczych. W tym czasie działali licencjonowani radioamatorzy, a pozwolenie radiofoniczne miało tylko Polskie Radio (od 1925 r.). Ojciec Maksymilian otrzymał ustne pozwolenie na nadawanie próbnych transmisji na falach krótkich, w pobliżu amatorskiego pasma 40 m. Dla swej rozgłośni wybrał znak wywoławczy SP3RN, typowy dla stacji amatorskich. Tak zainicjował pracę Radia Niepokalanów. Radio to działa do dziś. 


120. rocznica urodzin Św. Maksymiliana Marii Kolbego (SP3RN)
75. rocznica powstania Radia Niepokalanów
Aktywność krótkofalowców: 08.01-14.08.2014
Krótkofalowcy pragną uczcić rocznicę urodzin swojego Patrona Św. Maksymiliana (8 stycznia 1894 r.). Chociaż życie Świętego zakończyło się męczeńską śmiercią w niezwykłych okolicznościach, to dziś chcemy wyrazić radość z Jego urodzin i Jego dzieła: utworzenia pierwszej rozgłośni katolickiej, Radia Niepokalanów, oraz docenienia roli radia amatorskiego.
O. Maksymilian wydawał liczne publikacje oraz interesował się kinem, radiem i telewizją w ich pionierskich czasach. W Japonii zapoznał się z siecią rozgłośni radiowych (1930) i w 1938 r. uruchomił tam stację radiową na krótkich falach. Złożył też wniosek o pozwolenie na rozgłośnię w Polsce.
Polskie Radio rozpoczęło emisję audycji w 1926 r. O. Maksymilian dwukrotnie przemawiał w Polskim Radiu (08.12.1937 i 02.02.1938). By przygotować Radio Niepokalanów do przyszłej służby, wysłał brata Mansweta Marczewskiego na kurs radia amatorskiego w Warszawskim Klubie Krótkofalowców. Jednocześnie w Niepokalanowie zarządził zbudowanie budynku radia, anten i radiostacji.
Uzyskał ustną zgodę na nadawanie audycji próbnych. 8 grudnia 1938 r. posiadacze odbiorników usłyszeli stację radiową, której identyfikator przeliterowano w ten sposób: SP3RNStacja Polska 3 Radio Niepokalanów, podobnie, jak to czynią licencjonowani krótkofalowcy. Przyjęty znak SP3RN jest typowym znakiem przyznawanym radioamatorom, a nie stacjom radiofonicznym. W Niepokalanowie były więc osoby, które wiedziały o ruchu amatorskim i ten amatorski znak wywoławczy został wybrany z pełną świadomością. Istnieją na to dowody w pismach samego O. Maksymiliana: (08.12.1938: „Stację tę [SP3RN] będzie można odnaleźć na odbiorniku poza granicą polskiego pasma amatorskiego 41,4 m w paśmie 41,1 m do 41,4 m. …Podobno jest 50 000 krótkofalowców. Jedni będą słuchali z ciekawości, inni może ze smutkiem…” 14.01.1939: ”Stacja radiowa w Niepokalanowie pracowała już w dzień Niepokalanego Poczęcia i w następną niedzielę na podstawie ustnego pozwolenia. …musieliśmy nadawanie zawiesić aż do otrzymania pozwolenia na piśmie. Przy czym charakter jej może być raczej amatorski”.)
Następujące stacje okolicznościowe będą pracować dla uczczenia dwóch rocznic:
HF120MK (Adam SP5APU), Błonie
SN120MK (Edward SP5CGN), Błonie
SN120MMK (Klub SP5KOG), Błonie
SN0MMK (Klub SP5PEP), Warszawa
HF0RN (Jurek SP5NZA), Milanówek
SN0RN (Mariusz SQ5M), Teresin
SN75RN (Klub SP5PPA), Niepokalanów, Warszawa
3Z120SMK (Janusz SP9BRP, Henryk SP9JPA), Kraków (tylko 08.01-28.01.2014)
II2SMK (Luca IZ2SOG), Varese, Włochy (tylko 08.01-28.01.2014)
Za nawiązanie łączności (lub przeprowadzenie nasłuchów) z tymi stacjami wydawane są okolicznościowe Dyplomy, polski i włoski.
Henryk SP9JPA
Więcej informacji na stronach: