Kolbian Amateur Radio Activities

SP3RN
Memorial Station
Operating until 10 April 2019
QSL via SP7PL

Polski Dyplom 2014 - Polish Award 2014

Dyplom
120. rocznica urodzin
Św. Maksymiliana Marii Kolbego (SP3RN)
75. rocznica powstania Radia Niepokalanów
Wydawcami Dyplomu są Warszawski oraz Praski Oddział Terenowy PZK, we współpracy z Radiem Niepokalanów. Dyplom można otrzymać za nawiązanie dwustronnych łączności (lub nasłuchów) ze stacjami okolicznościowymi, pracującymi z okazji obydwu rocznic od 8 stycznia do 14 sierpnia 2014 r.
Emisje i pasma dowolne.
Stacje zaliczane do Dyplomu:
HF120MK (Adam SP5APU), Błonie
SN120MK (Edward SP5CGN), Błonie
SN120MMK (Klub SP5KOG), Błonie
SN0MMK (Klub SP5PEP), Warszawa
HF0RN (Jurek SP5NZA), Milanówek
SN0RN (Mariusz SQ5M), Teresin
SN75RN (Klub SP5PPA), Warszawa; Niepokalanów
3Z120SMK (Janusz SP9BRP, Henryk SP9JPA), Kraków (tylko 08.01-28.01.2014)
II2SMK (Luca IZ2SOG), Varese, Włochy (tylko 08.01-28.01.2014)
Łączność ze stacją wiodącą SN75RN jest obowiązkowa.
Warunki:
Operatorzy/SWL SP: SN75RN plus 4 inne okolicznościowe;
Operatorzy/SWL EU: SN75RN plus 2 inne okolicznościowe;
Operatorzy/SWL DX: SN75RN plus 1 inna okolicznościowa.
Dyplom elektroniczny jest bezpłatny. Wniosek z wyciągiem z logu należy przesłać do Award Managera Jerzego SP5SSB: dyplom.mmk.rn@gmail.com
Aby otrzymać Dyplom wydrukowany, należy wraz z wnioskiem przesłać opłatę pocztową: SP – 1 znaczek na list priorytetowy (2,35 zł) lub polecony (4,55 zł), EU/DX – 3 IRC’s (lub równowartość). Wnioski pisemne na adres:
WOT PZK, skr. poczt. 636, 00-950 Warszawa 1.
Termin składania wniosków: 30.09.2014.
Informacje:
Radio Niepokalanów: http://www.radioniepokalanow.pl

120th Birthday
Of St. Maximilian Maria Kolbe (SP3RN)
75th Anniversary of Radio Niepokalanów
Award
The Award is issued by the Warsaw and Warsaw-Praga Branches of PZK, in co-operation with Radio Niepokalanów. The Award shall be granted for two-way QSO’s (or HRD’s) with special-event stations operating to celebrate the two Anniversaries from 8 January to 14 August 2014.
Any mode and any band QSO’s/HRD’s are valid for the Award.
The following are expected to operate from Poland and Italy:
HF120MK (Adam SP5APU), Błonie
SN120MK (Edward SP5CGN), Błonie
SN120MMK (SP5KOG Club), Błonie
SN0MMK (SP5PEP Club), Warszawa
HF0RN (Jurek SP5NZA), Milanówek
SN0RN (Mariusz SQ5M), Teresin
SN75RN (SP5PPA Club), Warszawa; Niepokalanów
3Z120SMK (Janusz SP9BRP, Henryk SP9JPA), Kraków (08.01-28.01.2014 only)
II2SMK (Luca IZ2SOG), Varese, Italy (08.01-28.01.2014 only)
A QSO/HRD with the lead station SN75RN is mandatory.
Requirements:
SP: SN75RN plus 4 other special-event stations;
EU: SN75RN plus 2 other special-event stations;
DX: SN75RN plus 1 other special-event station.
Electronic Awards are free of charge. Please send your electronic application with a log extract to the Award Manager, Jerzy SP5SSB: dyplom.mmk.rn@gmail.com
To receive a hard-copy Award, please include postage as follows: SP – either a priority stamp (PLN 2.35) or a registered-mail stamp (PLN 4.55), EU/DX – 3 IRC’s (or equivalent). Please send your paper application to:
WOT PZK, P.O. Box 636, 00-950 Warszawa 1, Poland.
Deadline: 30 September 2014.
Internet:
Radio Niepokalanów: http://www.radioniepokalanow.pl